Polityka dotycząca plików cookie

Nasze strony internetowe oraz wszystkie nasze aplikacje korzystają z plików cookie aby gwarantować osobom odwiedzającym nasze strony internetowe (w tym strony mobilne) (zwane łącznie „stronami internetowymi”) i/lub korzystającym z naszych aplikacji najlepsze możliwe doświadczenia. Pliki cookie mogą pomóc nam na wiele sposobów; przykładowo, umożliwiają nam takie dostosowywanie naszej strony internetowej lub aplikacji, aby lepiej odzwierciedlać Pana/i zainteresowania, dostarczają nam spersonalizowane informacje, zapamiętują preferencje marketingowe, sprzedażowe, produktowe, usługowe i pozostałe określone preferencje związane z ofertą firmy Sivantos oraz pomagają w uzyskiwaniu właściwych informacji lub w przechowywaniu Pana/i hasła, aby nie musiał/a Pan/i wprowadzać go ponownie za każdym razem. Informacje na temat plików cookie i podobnych technologii, sposobu ich wykorzystania przez firmę Sivantos oraz sposobów ich kontrolowania znajdują się poniżej.

W jaki sposób korzystamy z plików cookie

Niniejsza polityka opisuje sposób korzystania przez firmę Sivantos z plików cookie lub podobnych technologii (takich jak znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne w sieci web, czyste GIF-y oraz JavaScript). W dokumencie tym pliki cookie oraz podobne technologie zwane są „plikami cookie”. Opisujemy również opcje, którymi dysponuje Pan/i w zakresie plików cookie. Polityka obejmuje korzystanie z plików cookie przez firmę Sivantos, co może mieć miejsce w powiązaniu z naszymi stronami internetowymi i/lub aplikacjami, będącymi własnością i kontrolowanymi przez spółki Sivantos Group.

W niektórych przypadkach możemy korzystać z plików cookie w celu gromadzenia informacji określanych jako dane osobowe lub mogących stać się danymi osobowymi, gdy połączymy je z innymi informacjami. W takich sytuacjach polityka prywatności Sivantos będzie miała zastosowanie łącznie z niniejszą polityką dotyczącą plików cookie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie są niewielkimi plikami, zwykle składającymi się z liter i cyfr, umieszczanymi w Pana/i komputerze, tablecie, telefonie lub podobnym urządzeniu, gdy używa Pan/i tego urządzenia aby odwiedzić lub skorzystać z naszych stron internetowych lub aplikacji. Pliki cookie są szeroko stosowane do poprawy wydajności i dostarczania informacji analitycznych.

Poniżej opisane zostały różne typy plików cookie, z których możemy korzystać na naszych stronach internetowych i/lub w naszych aplikacjach:

Bezwzględnie konieczne pliki cookie. Te pliki cookie są konieczne do działania naszych stron internetowych i aplikacji (przykładowo, aby umożliwić Panu/Pani zalogowanie się do stref bezpieczeństwa). Pliki te umożliwiają Panu/Pani poruszanie się po stronach internetowych i aplikacjach i korzystanie z ich funkcji. Wyłączenie tych plików cookie zmniejszy efektywność stron internetowych i aplikacji i może spowodować brak dostępności niektórych funkcji i usług.

Pliki cookie analityczne i pliki cookie związane z wydajnością. Te pliki cookie umożliwiają nam analizę czynności wykonywanych na naszych stronach, aplikacjach i na innych stronach, na których zamieszczamy treści, w celu ulepszania i optymalizacji sposobu działania naszych stron internetowych i aplikacji. Przykładowo, korzystamy z tego typu plików cookie aby mieć pewność, że odwiedzający z łatwością znajdą poszukiwane na naszych stronach internetowych informacje. Jednym ze sposobów jest rozpoznawanie i liczenie odwiedzających i obserwowanie jak poruszają się po naszej stronie internetowej podczas korzystania z niej. Analityczne pliki cookie pomagają również w mierzeniu wydajności naszych kampanii reklamowych, wspierając nas w ulepszaniu i optymalizacji treści zamieszczanych na naszych stronach internetowych i aplikacjach dla tych, którzy odczytują nasz przekaz reklamowy.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością. Te pliki cookie są wykorzystywane do rozpoznawania Pana/i, gdy ponownie odwiedza Pan/i nasze strony internetowe i korzysta z naszych aplikacji. Dzięki nim personalizujemy treści przeznaczone dla Pana/i, witamy Pana/Panią Pana/i imieniem i zapamiętujemy Pana/i preferencje (przykładowo, wybór języka lub regionu).

Reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie rejestrują Pana/i czynności w sieci, w tym Pana/i wizyty na naszych stronach internetowych i aplikacjach, strony, które Pan/i odwiedza oraz linki i reklamy, na które Pan/i klika. Jednym z celów tych działań jest uczynienie treści wyświetlanych na naszych stronach internetowych i aplikacjach istotniejszymi dla Pana/i.

W jakim celu firma Sivantos wykorzystuje pliki cookie?

Możemy wykorzystywać pliki cookie do różnych celów, między innymi:

  • Pomoc w uzyskiwaniu informacji na temat Pana/i wizyt na naszych stronach internetowych i/lub aplikacjach;
  • Realizacja Pana/i zamówień;
  • Analiza schematów Pana/i wizyt, w celu ulepszenia naszych stron internetowych i/lub aplikacji;
  • Zamieszczanie na naszych stronach internetowych reklam, komunikatów, funkcji społecznościowych i treści, które odpowiadają Pana/i zainteresowaniom, pochodzących od nas i od stron trzecich;
  • Zapamiętywanie języka, którym się Pan/i posługuje i innych preferencji;
  • Pomoc w przekazywaniu Panu/Pani informacji, których Pan/i szuka;
  • Zapewnienie bezpiecznych usług transakcji online;
  • Dokonywanie pomiarów liczby osób korzystających z naszych stron internetowych i aplikacji oraz sposobów korzystania z nich, aby utrzymywać wydajność naszych stron internetowych i/lub aplikacji oraz lepiej zrozumieć osoby odwiedzające nasze strony internetowe i/lub korzystające z naszych aplikacji.

Jak długo pliki cookie pozostają w Pana/i urządzeniach?

Pliki cookie sesyjne działają od momentu, w którym odwiedza Pan/i stronę internetową lub aplikację Sivantos, a wygasają i zostają automatycznie usunięte, gdy zamknie Pan/i wyszukiwarkę internetową.

Trwałe pliki cookie pozostaną na Pana/i urządzeniu pomiędzy sesjami. Wykorzystujemy trwałe pliki cookie do różnych celów, takich jak przechowywanie Pana/i preferencji, aby były dostępne podczas następnej wizyty, oraz prowadzenie bardziej dokładnej ewidencji częstotliwości odwiedzania naszych stron przez Pana/Panią, zachodzących z czasem zmian sposobów korzystania przez Pana/Panią z naszych stron internetowych oraz efektywności naszych działań reklamowych.

Kto umieszcza pliki cookie na Pana/i urządzeniach?

Pliki cookie mogą zostać umieszczone na Pana/i urządzeniu przez Sivantos Group („strona pierwsza”), jako właściciela stron internetowych i aplikacji. Niektóre pliki cookie mogą być umieszczone na Pana/i urządzeniu przez stronę inną niż Sivantos („strona trzecia”).

Za pomocą plików cookie mogą zostać zgromadzone i wykorzystane zbiorcze i inne informacje nieuznawane za dane osobowe (takie jak system operacyjny, wersja wyszukiwarki oraz Twój adres URL, w tym z emaili i reklam), w celu lepszego dostosowania strony internetowej do Pana/i potrzeb i zrozumienia modeli ruchu w sieci. Technologia ta liczy użytkowników odwiedzających serwis dzięki kliknięciu na konkretne bannery reklamowe umieszczone poza naszymi stronami internetowymi i aplikacjami lub kliknięciu na linki lub grafiki znajdujące się w biuletynach mailowych otrzymywanych od Sivantos. Wykorzystywana jest ona także do zbierania zbiorczych danych statystycznych dotyczących sposobów korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji, przeprowadzania analiz i wspomagania nas w optymalizowaniu naszych stron internetowych i aplikacji, a także do pomocy w dostarczaniu Panu/Pani materiałów reklamowych opartych na Pana/i zainteresowaniach, co zostało wyjaśnione bardziej szczegółowo poniżej.

W jaki sposób korzystamy z reklam online i mobilnych?

Prowadzimy kampanie reklamowe oparte na zainteresowaniach, aby dostarczać reklamy i spersonalizowane treści, które naszym zdaniem zainteresują Pana/Panią na naszych stronach internetowych. Zakres, w którym sprzedawcy zewnętrzni korzystają z plików cookie w celu świadczenia tego rodzaju usług na rzecz Sivantos oraz wykorzystywanie tej technologii lub wynikających z tych działań informacji nie stanowi przedmiotu kontroli ze strony firmy Sivantos, ponadto firma Sivantos nie odpowiada za jakiekolwiek działania lub polityki tego rodzaju stron trzecich.

Jak można zarządzać plikami cookie?

Osobom odwiedzającym nasze strony internetowe oraz użytkownikom naszych aplikacji zadajemy pytanie, czy chcą, aby pliki cookie zostały umieszczone w ich wyszukiwarkach i/lub urządzeniu. Kontynuując przeglądanie naszych stron internetowych lub klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie” wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Pana/i urządzeniu. Firma Sivantos stosuje się do wszelkich globalnych regulacji związanych z korzystaniem z plików cookie. Jeżeli stwierdzi Pan/i, że nie życzy sobie Pan/i umieszczenia plików cookie na Pana/i urządzeniu, Sivantos zastosuje się do niewyrażenia przez Pana/Panią zgody i żadne kontrolowane przez nas bezpośrednio pliki cookie nie zostaną umieszczone na Pan/i urządzeniu. Jeżeli nie chce Pan/i otrzymywać jakichkolwiek plików cookie, prosimy o skonfigurowanie wyszukiwarki internetowej, aby usunąć wszystkie pliki cookie z twardego dysku Pana/i komputera, zablokowanie wszystkich plików cookie lub wybranie opcji otrzymywania ostrzeżenia przed umieszczeniem plików cookie na Pana/i urządzeniu. W krajach, w których nie jest wymagane wyrażenie jednoznacznej zgody, dajemy Panu/Pani możliwość niewyrażenia zgody na przechowywanie plików cookie w każdej chwili; w przeciwnym razie umieścimy pliki cookie na Pana/i urządzeniu do celów, o których mowa powyżej.

Zgodność z ustawodawstwem i przepisami dotyczącymi plików cookie

Do kwestii prywatności naszych pracowników, klientów, potencjalnych klientów, dostawców, partnerów i wszelkich osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz użytkowników naszych aplikacji pochodzimy z należytą powagą i wprowadziliśmy niezbędne polityki, procedury i procesy zapewniające spełnienie przez nas zobowiązań prawnych i ochronę prywatności wszystkich podmiotów danych.

Ochrona danych osobowych i kwestie związane z tą polityką

Firma Sivantos angażuje się w ochronę prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat podejścia firmy Sivantos do prywatności, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Jeżeli ma Pan/i jakiekolwiek pytania dotyczące sposobów wykorzystywania przez nas plików cookie, może Pan/i skontaktować się z nami pod adresem apps@sivantos.com lub dpo@sivantos.com.

Niniejsza polityka może podlegać zmianom w każdej chwili. Wszelkie zmiany niniejszego powiadomienia wejdą w życie po udostępnieniu przez nas skorygowanej wersji polityki w lub za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji.

W przypadku nieścisłości pomiędzy angielską i inną wersją językową niniejszej polityki dotyczącej plików cookie (jeżeli została ona przetłumaczona adekwatnie do lokalnych wymagań), angielska wersja językowa niniejszej polityki dotyczącej plików cookie ma znaczenie nadrzędne, w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem.