Sivantos Sp. z o.o.

Zarząd:

Jörg Pahlen – Prezes Zarządu
Mirosława Kędzia – Członek Zarządu

Adres:

Sivantos Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 6
61-013 Poznań

tel: +48 61 653 68 22/24
fax: +48 61 653 68 29

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000108882
REGON: 631028984 NIP: 783-14-47-931
Wysokość kapitału zakładowego: 830 000,- PLN